Webinar: SDG Competent? What is that!

Hoger onderwijs
Datum: 5 juni 2020

Dutch Consortium Competences for SD & Webinar 5th June 13.15-14.45 : SDG Competent? What is that!

Doelgroep: docenten en studenten in het hogeronderwijs

 

Betrokken is het netwerk van 6 Lectoren van het Competences for SDGs (het zogenaamde CSDC). De hoofdvraag van het CSDC is onderdeel van de HBO SDG Coalitie. Een aantal Education for Sustainability (ESD) professoren reflecteren op de onderstaande vragen. Bovendien doen 5 young professionals op het gebied van Internationale Samenwerking mee aan het webinar – zie tweede vraag hieronder.


There are two topics :
How can we view the framework for the SDGs 5 years after its ratification? (and in the post Corona-times)
And how do the professionals in the domain of International Development acquire the competences to contribute to Sustainable Development?

Link naar Teams-event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFlNWQxM2QtOGI1Yy00ZGQzLTkzMjItZTU5OTJkMDVjY2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ce54778-ad9e-4f32-b864-143bac711305%22%2c%22Oid%22%3a%22d4ea15b9-02fd-4438-b7c6-ff6990d3d3d0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

 

 

 

 

Alle datums


  • 5 juni 2020