Benelux conferentie: natuur- en milieu educatie & educatie voor duurzame ontwikkeling

Algemeen
Datum: 20 november 2019 - 22 november 2019

De burgers zijn bezorgd over hun toekomst! Zij wensen duurzame vooruitzichten en dragen die boodschap uit door onder andere op straat te komen. De Agenda 2030 werd in september 2015 eenparig door de 193 landen van de VN aangenomen. Daarin zijn universele waarden en 17 doelstellingen verankerd, die een antwoord op deze bezorgdheid voorstellen. In dit kader nodigen het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie en het Benelux Secretariaat - Generaal u van 20 t/m 22 november uit voor een conferentie in het Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira in Remerschen.


Doelgroep: Deze conferentie is voornamelijk gericht op de professionals op het gebied van Natuur - en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO): educatieve medewerkers, facilitators, vormingswerkers, leerkrachten, onderzoekers, (centrale en lok ale) ambtenaren, zowel als jongeren uit de drie landen.

De conferentie zal een platform bieden voor kennisuitwisseling, professionele ontwikkeling en netwerkvorming. Zij vormt de eerste stap van een trilogie (2019 - 2021) van conferenties rond de link tussen NME/EDO, ruimte, en de duurzame, geografische, persoonlijke, natuurlijke,... beperkingen ervan. 

Deelname is kosteloos (met uitzondering van overnachtingen en verplaatsingen) en de conferentie zal door tolken NL/FR ondersteund worden.

Website en Programma