Landelijk programma voor afvaleducatie, -scheiding en -preventie

logo afval op school border

Zorgvuldig omgaan met grondstoffen is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. Toch vormt zwerfafval op land en in zee nog een groot probleem en kunnen de materialen van veel producten nog niet worden hergebruikt. Al met al is er nog een hele weg te gaan naar een circulaire economie, waarin geen afval meer bestaat en zorgvuldig met grondstoffen wordt omgegaan.

In de (nabije) toekomst liggen er dan ook grote uitdagingen voor ons klaar, waar een nieuwe generatie burgers en professionals het hoofd aan moet bieden. Deze toekomstige burgers en professionals  zitten nu op school. Daarom is het project Afval op school gestart.

Met het programma Afval op School geeft Rijkswaterstaat impuls aan afvalpreventie en afvaleducatie op scholen. Hiermee willen ze gedragsverandering bij leerlingen teweeg brengen en afvalscheiding en -preventie vanzelfsprekend maken.

Om het programma uit te voeren, wordt aangesloten bij bestaande programma’s over onderwijs en afval. Het programma ondersteunt scholen actief bij het inzetten van afvaleducatie en het implementeren van afvalscheiding en -preventie.

Ga naar Afvalopschool.nl