Vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met donderdag 12 april kunnen scholen die Gezonde School willen worden zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod ronde 2018, schooljaar 2018-2019.

Inschrijven kan op

 mijngezondeschool.nl

Logo Gezonde School 200x266pxWat houdt het ondersteuningsaanbod in?

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. Daarnaast kan de school het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

Voor welke scholen?

Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer over de procedure en de goedkeuring op:

ondersteuningsaanbod ronde 2018