Inhoudelijke verdieping op een wisselend relevant duurzaam beleidsthema met praktische voorbeelden en materialen om dit in de klas te behandelen.

Doelgroep

Docenten vo, in het bijzonder docenten biologie en aardrijkskunde

Leerdoelen

Aan het eind van de training:

  1. ben je in staat om beleid van de gemeente in je onderwijs een plek te geven,
  2. heb je meer kennis van leefomgeving en praktische voorbeelden van hoe gemeente daarmee aan de slag is,
  3. kan je je weg vinden bij vragen over de situatie in de schoolomgeving.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkel je de volgende competenties:
systeemdenken | actiegerichtheid

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Wisselend, binnen de themagebieden grondstoffen, energie & klimaat, biodiversiteit & groen, water, voedsel

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Vakinhoud | ontwikkeling lessen | participatie & samenwerking

Kernwoorden

Actie | gedragsverandering | inspiratie

Werkvormen

Excursie en presentatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder & externe sprekers

Gemeente Den Haag, sprekers geregeld via de gemeente en vaak interne beleidsmedewerkers

Tijdinvestering

  • Contacturen: 3 uur
  • Voorbereiding/huiswerk: 0 uur

Locatie

Den Haag

Prijs

Gratis voor docenten aan Haagse scholen

Link

Workshops VO Den Haag