In de praktijktraining Duurzame veranderkracht leer je hoe je duurzaamheidsvraagstukken persoonlijk en behapbaar maakt en leerlingen stimuleert om in actie te komen. Aan het einde van de dag ga je naar huis met een berg inspiratie en een praktische aanpak die je direct kunt toepassen in jouw klas.

Doelgroep

Docenten voortgezet onderwijs

Leerdoelen

Aan het eind van de training ben je in staat om:
1 leerlingen te inspireren om in actie te komen voor duurzaamheid,
2 een empowerment proces te integreren in je lessen,
3 leerlingen te coachen tijdens een empowerment proces.

Duurzaamheidscompetenties

Tijdens de training ontwikkel je de volgende competenties: 
actiegerichtheid | stimuleren van transformatie | waardenontwikkeling  

Welk inhoudelijk thema van duurzaamheid staat centraal?

Duurzame ontwikkeling algemeen

Over welk aspect van onderwijs gaat de training?

Didactiek

Kernwoorden leerproces leerlingen

Actie |  gedragsverandering | inspiratie 

Werkvormen

Tijdens de training doorlopen we de verschillende fasen van een empowerment proces. Zo ervaar je zelf wat empowerment is en kan je het daarna direct toepassen in onderwijssituaties.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanbieder & externe sprekers

De training wordt gegeven door Anne Remmerswaal en Reina Kuiper van SME. Als SME stimuleren wij mensen tot duurzaam denken en doen. In het onderwijs zijn we actief als expertisecentrum voor duurzaamheid op school. We coördineren en verbinden landelijke programma’s en projecten die scholen helpen om duurzaamheid een vaste plek te geven.

Tijdinvestering

Contacturen: 8 uur (middag en avond)
Voorbereiding/huiswerk: -

Locatie

Utrecht

Prijs

€ 450

Meer informatie?

Praktijktraining Duurzame veranderkracht

Overige informatie

Tijdens de training gaan we aan de slag met het begrip veranderkracht, oftewel empowerment. Met veranderkracht bedoelen we het ontwikkelen van de kracht, het vertrouwen en het vermogen van leerlingen om bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
 
De focus ligt hierbij op inspiratie, actie en gedragsverandering. Inspirerende voorbeelden laten zien dat iedereen invloed kan hebben en maken leerlingen enthousiast om zelf in actie te komen. Door vervolgens te experimenteren met gedrag ervaren leerlingen dat hun actie effect kan hebben.