header

Wonderwel ontwikkelt educatieve producten voor kinderen, hun ouders en docenten over natuur, techniek en duurzaamheid. Het boek 'Wonderwel, welkom in het huis van de toekomst' vertaalt de uitdaging van duurzaamheid op een vrolijke manier naar kinderen en hun ouders. Voor docenten in het PO en de eerste jaren van het VO biedt het inspiratie voor onderwijs over duurzaamheid waarbij kennis van wetenschap, natuur en techniek betekenisvol zijn geïntegreerd. Het eigen huis van kinderen wordt tot uitgangspunt genomen. Hoe gaan basisvoorzieningen zoals drinkwater, voedsel, riool, verwarming, elektriciteit en internet eruitzien in het duurzame huis van de toekomst? Een boek met prikkelende vragen, interviews met technici die zorgen dat alles het elke dag doet en heldere illustraties van Rianne van Duin. Het voorwoord is geschreven door Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland. Opgedragen aan alle jonge makers van een duurzame toekomst!

Website

GDO

IVN

JMA

NJR

SBB

SME