header

Stichting Tijdgeest ontwerpt aanstekelijke en innovatieve educatieve projecten in nauwe samenwerking met scholen, partners en opdrachtgevers. We betrekken jongeren bij ontwikkelingen in hun eigen leefwereld. 

Website