Wij, de mensen van SME, zijn ervan overtuigd dat mensen het verschil maken richting een duurzame toekomst. Vanuit SME brengen wij deze mensen in beweging. Dit doen we door ze te stimuleren om binnen hun eigen situatie stappen te zetten richting duurzaam denken en doen. Dit doen we in het onderwijs, voor overheden en met bewoners. In het onderwijs is SME actief als Expertisecentrum Duurzaamheid op School. We coördineren en verbinden landelijke programma’s en projecten die scholen helpen om duurzaamheid een vaste plek te geven; zowel in de bedrijfsvoering van de school, als in het onderwijsproces en het denken en doen van leerlingen en medewerkers. Met onze programma’s overstijgen we het projectniveau en werken we aan blijvend effect. Daarin werken we niet alleen. We zijn actief lid van de coöperatie Leren voor Morgen en werken nauw samen met centra voor natuur- en milieueducatie (NME), maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven.

SME