Werkconferentie "ChecK" MBO

MBO
Datum: 11 december 2018


Ben jij er als MBO docent klaar voor? Geef jij je studenten competenties mee om mee te werken aan de energietransitie en de circulaire economie? Deel je kennis en ervaring, en leer van anderen tijdens de Werkconferentie ChecK MBO – Circulair en Klimaatneutraal MBO op 11 december in Nijmegen.

Aanmelden 

Deelname is gratis.

Plaats en tijd

Technovium, Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen
Dinsdagmiddag en -avond 11 december 2018.

Duurzaamheid is geen hobby meer, maar wordt serious business bij overheid, bedrijven en in de samenleving. Hoe geven MBO’ers straks invulling aan het klimaatakkoord en de circulaire economie? Vandaar dat Duurzaam MBO via MBO voor Morgen en samen met het Technovium van ROC  Nijmegen haar jaarlijkse conferentie organiseert. Waar anders dan in Nijmegen, European Green Capital of the year. Wees er dus bij op dinsdag 11 december.  

Tijd om bij elkaar te komen en inzichten te delen met inspirerende werksessies en sprekers!

 

Voorlopig programma:

15.00 Inloop
15.30 Opening CvB Nijmegen
15.40 Prof Jan Jonker Circular Economy Skills voor het MBO
16.10 Jongeren aan het woord (korte interviews).
16.25 Wethouder Harriëtte Tiemens Nijmegen Green Capital of Europe - Welke rol speelt onderwijs in the green capital?
16.45 Workshopronde 1
18.00 Buffet
18.50 Key Note 2
19.20 Workshopronde 2
20.30 Borrel met afsluiting 
21.00 Einde

Workshops (onder voorbehoud):

Workshopronde 1

Circular Skills door Heleentje Swart & Antoine Heideveld. Op 15 januari 2018 zijn vijf transitieagenda’s circulaire economie aangeboden aan het kabinet, de provincies, VNO/NCW, MKB-Nederland, de gemeenten, de waterschappen, NGO’s en de vakbonden. Deze agenda’s zijn een inhoudelijke uitwerking van het grondstoffenakkoord dat weer is gebaseerd op het rijks brede programma circulaire economie. Deze vijf agenda’s gaan over verschillende onderwerpen: bouw, voedsel en biomassa, consumptiegoederen, maakindustrie en kunststoffen. In alle vijf deze agenda’s wordt gesproken over het belang van het opleiden van mensen voor (en in) de circulaire economie. In deze workshop verkennen we de vraag: vaardigheden voor een circulaire economie - waar praten we dan over? Of liever gezegd: wat doen we als we leven, werken, wonen in een circulaire economie? 

Finding Roots: Studenten als duurzaamheidsambassadeurs door Imke Elstak. Finding Roots is een regionaal actieprogramma waarin studenten worden klaargestoomd tot ambassadeur voor de duurzame economie van morgen. Jongeren leren over leiderschap en duurzaamheid en ontwikkelen competenties die horen bij een duurzaamheidsambassadeur. Tijdens de workshop deelt programmaleider Imke Elstak lessons en learnings uit de eerste twee edities, vertelt een student wat de expeditie hen heeft gebracht, én hoor je hoe je zelf in je eigen regio aan de slag kunt. Zie ook http://www.maakdeswitch.nl/programmas/finding-roots en https://www.facebook.com/FindingRootsZeeland/ om alvast een indruk te krijgen.

De Uitdaging. Door Jan Oosting en Marscha Wagner. De energietransitie komt eraan en het onderwijs moet daarop in gaan spelen. Een hele uitdaging. 26 ROC's en hun directeuren Techniek zijn er mee aan de slag om te leren van elkaar en van goede voorbeelden, om experimenteerruimte te creëren, om een digitaal platform te creëren om leermiddelen te delen en om samen met bedrijven en branches ook na te denken over nieuwe competenties en andere manieren van werken.

Keuzedeel Duurzaamheid in het beroep, samen bijpraten. Door Rob de Vrind. Over nieuwe ontwikkelingen, de uitwisseling van creatieve invullingen, ideeën over het lesmateriaal, ervaringen en hoe om te gaan met examinering. Veel interactie, veel delen van ervaringen, kansen en uitdagingen. 

Impact met Impact! door Jan Krol en Gonneke Lereveld Speel het Inpact-spel en maak van jullie ideeën een innovatiekans. Belicht vanuit verschillende rollen de kansen en uitdagingen en stel het ideale team samen. Met de zelflerende innovatiestrategie Inpact zet je aan tot innovatief ondernemerschap met maatschappelijke impact.

Keuzedeel Onderhoud Windturbines als bijdrage aan de realisatie van 1500 MW windenergie door Rob Duijm. Hoe vormt het keuzedeel Onderhoud Windturbines het antwoord op de opleidingsbehoefte voor de realisatie van windpark Borsele?Intensieve samenwerking tussen o.a. Orsted en Scalda heeft geleid tot heldere afspraken op gebied van personeelsbehoefte en opleidingsbehoefte.Hierbij is de inzet van het keuzedeel Onderhoud Windturbines van grote betekenis voor zowel regulier onderwijs als voor her- en bijscholing.Tevens wordt certificering op basis van internationale standaarden en regelgeving in de opleiding geïntegreerd, evenals de toekenning van het MBO-certificaat voor niet-reguliere studenten.In het eerste deel van de workshop lichten we toe hoe we dit doen. Deelnemers aan de workshop worden vervolgens uitgedaagd om activiteiten of vakgebieden te specificeren op gebied van de energietransitie en duurzaamheid die voor de dergelijke aanpak in aanmerking komen.

Workshopronde 2

Energie Transitie Skills, Build up Skills App en Nieuwe opleidingen door Bert van Spreuwel en Rob de Vrind. De 56 modules om nul op de meter te kunnen bouwen en renoveren zijn af. Welke modules zijn dat, hoe zien ze er uit, hoe werkt de Build up Skills App. Zijn ze bruikbaar in het reguliere onderwijs? In Brabant gaat men starten met de nieuwe opleiding Energiespecialist. Hoe ziet die opleiding er uit. Waarom gaat men die starten. Discussie over het vernieuwen van het MBO onderwijs in het licht van de energietransitie. 

De SLIMCirculair challenge in de bouw door Tanja Nolten. Ontwerp een duurzame woning samen met je gemeente. Bouw circulair legt contact met je gemeente en komt met een voorstel. Dat presenteert de gemeente en dan gaan studententeams ermee aan de slag. Uiteindelijk mogen de beste teams zich presenteren op een landelijke dag in juni 2019 waar het mooiste ontwerp en idee wordt gekozen door een vakkundige jury. De workshop gaat over de stand van zaken, de uitdagingen en lessen die tot nu toe geleerd zijn en wat challenges kunnen brengen voor het onderwijs en de deelnemende partners.

PPS voorbeelden m.b.t. duurzaamheid. In publiek-private samenwerkingen (PPS), werken mbo’s samen met het werkveld aan regionale uitdagingen. Gerard Krikke van Regionaal Co-makership, Cesar Trijselaar van Gas 2.0. en Marleen Deuss van de Technische 2.0. pitchen hun PPS. Hoe werken zij aan innovatieve concepten om de energietransitie - maar ook andere maatschappelijke uitdagingen - het hoofd te bieden? Er is ruime mogelijkheid om vragen te stellen en in dialoog te gaan. Wat neem jij mee naar je eigen lessen?

Duurzaam Doen & Denken integraal op de agenda van je onderwijsteam door Heleentje Swart Leren voor een duurzame wereld vraagt om meer dan een les, een keuzedeel of een project. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je jongeren structureel en systematisch de handvatten mee, zodat ze zich duurzaam doen en denken eigen leren maken? Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met de whole school approach en met het Het Groene Kompas, als instrument om met je team dit belangrijke onderwerp integraal op de agenda te zetten.  

Samenwerken MBO & HBO: Vertrekken vanuit het vraagstuk! door Christel Busser. Hoe werken partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samen aan complexe vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen van leren overstijgt?  We gaan in deze workshop samen aan de slag met twee praktijkcases!

MBO voor Morgen is een samenwerkingsverband tussen Duurzaam MBO, Katapult, Het Groene Brein Roots en het netwerk Groene Groei. Zij zijn weer onderdeel van  de Coöperatie Leren voor Morgen die gaat over duurzaamheid van peuter tot postdoc. 

 

logoMBOvoorMorgen

 

 

Alle datums


  • 11 december 2018