Citizen science en ecologie

Voortgezet onderwijs
Datum: 20 april 2020

Klimaatverandering zichtbaar maken op het schoolplein? Dat kan met de Growapp. Met de Growapp kun je niet alleen zichbaar maken dat de bomen vroeger in blad komen, je kunt ook meten hoe groen het schoolplein eigenlijk is. Het gaat erom met je leerlingen de juiste onderzoeksvragen te formuleren.

Vakken: Biologie, scheikunde, natuurkunde
Doelgroep: Docenten en TOA's havo/vwo
Kosten: €300 of 6 vouchers voor scholen uit het Food Valley Scholennetwerk

website

 

 

Alle datums


  • 20 april 2020