VVM-café

Hoger onderwijs
VVM-logo-INTERNATIONAAL-e1506529336658
Datum: 25 september 2019

VVM-café - Duurzaamheidstransitie als waardentransitie; een morele revolutie?
Plaats: VVM-bureau, 2 e Daalsedijk 6a, Utrecht
Datum: 25 september 2019
Tijd: 18.00-20.30 uur (inloop vanaf 17.30 uur)
Organisatie: sectie Ethiek en Milieufilosofie en sectie NME
Kosten: € 47,50 Reguliere deelnemers, € 25 VVM-leden, € 9 Studenten, niet lid (voltijd), gratis Studentlid of recent afgestudeerd lid (voltijd).

"De transitie naar duurzaamheid vraagt niet alleen om technische, institutionele en economische systeemveranderingen, maar ook om culturele en morele aanpassingen. We moeten naar een ‘nieuw normaal’. In eerdere bijeenkomsten hebben we geïnventariseerd welke waarden richtinggevend (moeten) zijn. In deze bijeenkomst willen we nagaan welke waarden uit het ‘huidige normaal’ minder gewicht zouden moeten krijgen en welke waarden juist aan gewicht moeten winnen: een herwaardering van onze huidige waarden. Of hebben we zelfs geheel nieuwe waarden nodig? Daarbij gaan we ook in de op vraag hoe zo’n verschuiving verloopt en welke rollen individuele en collectieve moraliteit daarbij spelen. Na een prikkelende inleiding gaan we met elkaar in gesprek; met de zgn. X-curve van DRIFT gaan we deze waardentransities zichtbaar maken en ervaren. Afgesloten wordt met een reflectie van een teamlid binnen het ministerie van I&W dat werkt aan een nieuwe Milieuvisie."

 

 

Alle datums


  • 25 september 2019