Katapultdag

MBO
logo_katapult
Datum: 1 oktober 2019

De derde keer Katapultdag vind plaats op 1 oktober. Deze dag staat in het teken van de meerwaarde van publiek privaat samenwerken (pps). Aan de hand van de vier maatschappelijke uitdagingen (landbouw, gezondheid, energietransitie en veiligheid) wordt zichtbaar waar pps meerwaarde oplevert voor bedrijven, de maatschappij of het onderwijs.

's Ochtends is er een platform voor gelijkgestemde initiatieven, zoals Groenpact, De Betekeniseconomie, MKB!dee, de Human Capital Agenda ICT.
Vanaf 12.00 start de dag met Ket kan dus wel sessies en bijdragen van Harm Edens (aanjager Katapult en presentator) en Hans de Jong (aanjager Katapult en President Philips NL). Ook is er genoeg ruimte om nieuwe mensen te ontmoeten.

Er is plek voor 400 aanjagers van de kennis voor morgen uit werkveld (bedrijfsleven, maar ook zorg, veiligheid), beleid (diverse ministeries, provincies, branches, werkgeversorganisaties) en onderwijs (met name mbo en hbo).

Kijk voor meer informatie op de website.