Slotsymposium NRO-onderzoeksprogramma Groen Beroepsonderwijs

MBO
Datum: 20 september 2019

In het groene beroepsonderwijs is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met samenwerking over grenzen heen. Wat vraagt dat van je mensen? Welke verbindende competenties hebben zij nodig? En hoe kan de ‘Whole School Approach’ helpen om alle belanghebbenden in een integrale aanpak te verbinden?

Over deze en andere vragen zijn bruikbare inzichten opgedaan in de onderzoeksprojecten van het NRO-onderzoeksprogramma Groen Onderwijs. De betrokken instellingen voor groen onderwijs en hun partners delen hun ervaringen, lessen en de ontwikkelde hulpmiddelen in dit symposium “Verbinden over grenzen” op 20 september 2019.

Het programma is nog in ontwikkeling, er worden in ieder geval de volgende projecten besproken: ‘Toekomstperspectief van de leerling centraal’, ‘De hele school door een groene bril / verduurzaming’ en ‘Regionale Verankering: Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio’.

Tijdstip: 12.00 tot 18.00 uur (inclusief inlooplunch en borrel)
Locatie: Aeres Hogeschool, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen
Aanmelding opent binnenkort
Deze middag is bedoeld voor een breed publiek: docenten, managers, beleidsmakers en onderzoekers in het vmbo, mbo, hbo en wo.

Ga naar de website